เกิดเป็นมนุษย์ ย่อมมีความแตกต่างกัน ไม้ไผ่ต่างปล้อง พี่น้องต่างใจ บ้านเดียวกันไม่เหมือนกัน แต่เราควรสร้างความดีร่วมกัน
คนตระหนี่ก็ให้ของที่ต้องใจ คนพูดเหลวไหล เอาความจริงใจไปสนทนา อย่าเอาเหลวไหลไปสนทนากับมัน เสียเครดิตหมด อย่าไปเห็นแก่คนแบบนั้นแบบนี้เลย จะเสียหาย
ความอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์ ความสามารถเป็นของนักประกอบกิจ ความสามารถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดี
 
อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
 

ขอเชิญชวนทุกท่านมามาร่วมสมัครอบรมเป็นพระวิทยากรโครงงานคุณธรรมคุณธรรม
วัดอโยธยา ขอเชิญชวนทุกท่าน บอกต่อส่งข่าวไปยังพระสอนศีลธรรม พระนิเทศก์วิถีพุทธ และพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ในโรงเรียนที่สนใจร่วมเป็นวิทยากรโครงงานคุณธรรม มาอบรมเป็นพระวิทยากร รับเพียง ๑๐๐ รูปเท่านั้น หมดเขตรับสมัคร วนที่ ๒๒ ตค. ๒๕๕๘

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสอน เรื่อง ศีล ๕
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธ
๓.เพื่อให้สังคมสงบสุขด้วยการถือศีล ๕ และปฏิบัติธรรม

สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วัดอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรม : จัดกิจกรรมทุกวันพระ จำนวน ๑๖ ครั้ง

- เริ่มกิจกรรมเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
- มีอาหารบริการตลอดงาน
- มาร่วมทำกิจกรรมครบ ๔ ครั้ง ได้วุฒิบัตร
- ใส่ชุดขาวหรือเสื้อขาว กางเกง/ชุดสุภาพ

กิจกรรมทุกครั้ง

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร ฟังธรรมเทศนา/สมาทานศีล ๕
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์บรรยายธรรม
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์ภัตตาหารเช้า
กลับบ้าน

สิ่งที่ต้องเตรียมและระเบียบการร่วมกิจกรรม

๑. ชุดขาว/เสื้อขาว กางเกงขาว
๒. งดใช้โทรศัพท์ในเวลาปฏิบัติกิจกรรม
๓. ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
๔. ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๔ ครั้งจึงจะได้วุฒิบัตร
๕. โปรดอยู่จนครบกำหนดเวลากิจกรรม
สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
 
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน
วัดอโยธยา (วัดเดิม) ร่วมกับ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วัดอโยธยา (วัดเดิม) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ต้องเตรียมในการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้ง

-การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการ ถ้าเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อนอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ (กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามที่แจ้งไว้ กรุณาแจ้งยกเลิกอย่างน้อย ๑ สัปดาห์)
- เครื่องใช้ส่วนตัวที่จะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติธรรม (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ชุดขาว หรือผ้าสีสุภาพ เป็นต้น)
- เวลาลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
- ลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ www.watayodhaya.com
- ทางวัดมีอาหารบริการตลอดการปฏิบัติธรรม
- ผู้เข้าร่วมปฏิบัติจะได้รับวุฒิบัตรจากทางวัดทุกท่าน
- การปฏิบัติธรรมโปรดอยู่ครบตามกำหนดเวลาและอยู่ง่ายกินง่ายตามที่จัดให้
- การปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้เป็นการถือศีล ๘ นุ่งขาว ห่มขาว

ติดต่อสอบถามได้ที่

พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล เจ้าอาวาสวัดอโยธยา โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๕๗๔๒
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม โทร. ๐๘ ๗๐๗๓ ๕๐๓๕
นางสาวราตรี รัตนโสภา โทร. ๐๘ ๖๓๖๖ ๒๙๖๙
นางสาวพัชรินทร์ ศรีหาใต้ โทร. ๐๙ ๒๙๒๖ ๐๒๓๑
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
สมัครปฏิบัติธรรม
 ครั้งที่  วันที่  หลักสูตร  รับ  สมัคร
 
 
 
วิธีเเก้จิตเสื่อม สมาธิเสื่อม
จิตวุ่นวาย - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
สมาธิ ประมุขของจิต
ธรรมสำหรับผู้บริหาร
การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก
ดับทุกข์อันเกิดจากนิวรณ์-กิเลส
เช่นนั้นเอง พุทธทาสภิกขุ
ทุกชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง
การปล่อยวาง หลวงพ่อชา
บุญ คือการสร้างความดีให้ตนเอง - หลวงพ่อชา สุภัทโท
 
 
 

การศึกษาพุทธปัญญา
พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต)

 • ชุดที่ 1 -2 หลักการศึกษา และปัญญา องค์หลักของการศึกษา
 • ชุดที่ 2 - 3 ปัญญา องค์หลักของการศึกษา และการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
 • ชุดที่ 4 วิถีชีวิต วิถีสังคม และการพัฒนา
 • ชุดที่ 5 - 6 การศึกษาต้องนำพาสังคมไอที และการศึกษามองหาบทบาทของพ่อแม่
 • ชุดที่ 7 หลักพุทธศาสนา จากวันสำคัญ และประเพณี
 • ชุดที่ 8 ชาวพุทธนั้นความรู้ฐานก็มั่น ความรู้ทันก็มี
 • ชุดที่ 9 การศึกษา คือชีวิต
 • ชุดที่ 10 ปรัชญาการศึกษา ฉบับง่าย โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ ปยุตฺโต
 • ชุดที่ 11 จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
 • Facebook watayodhaya

   ออนไลน์ 2 คน
   วันนี้ 43 คน
   เมื่อวานนี้ 93 คน
   เดือนนี้ 670 คน
   เดือนที่ผ่านมา 814 คน
   ทั้งหมด 31,962 คน
  เริ่มนับ 3 กันยายน 2558
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง
 • สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง
 • สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • กองงานพระธรรมทูต
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วัดอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 08 1946 5742 พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล (เจ้าอาวาส)
  พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์กลางรับสมัครครู สมัครเป็นครู สอนพิเศษ ติวเตอร์ กวดวิชา