หมู่บ้านรักษาศีล 5

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสอน เรื่อง ศีล ๕
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธ
๓.เพื่อให้สังคมสงบสุขด้วยการถือศีล ๕ และปฏิบัติธรรม

สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วัดอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรม : จัดกิจกรรมทุกวันพระ จำนวน ๑๖ ครั้ง

- เริ่มกิจกรรมเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
- มีอาหารบริการตลอดงาน
- มาร่วมทำกิจกรรมครบ ๔ ครั้ง ได้วุฒิบัตร
- ใส่ชุดขาวหรือเสื้อขาว กางเกง/ชุดสุภาพ

กิจกรรมทุกครั้ง

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร ฟังธรรมเทศนา/สมาทานศีล ๕
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์บรรยายธรรม
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์ภัตตาหารเช้า
กลับบ้าน

สิ่งที่ต้องเตรียมและระเบียบการร่วมกิจกรรม

๑. ชุดขาว/เสื้อขาว กางเกงขาว
๒. งดใช้โทรศัพท์ในเวลาปฏิบัติกิจกรรม
๓. ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
๔. ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๔ ครั้งจึงจะได้วุฒิบัตร
๕. โปรดอยู่จนครบกำหนดเวลากิจกรรม
 
 
 

การศึกษาพุทธปัญญา
พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต)

 • ชุดที่ 1 -2 หลักการศึกษา และปัญญา องค์หลักของการศึกษา
 • ชุดที่ 2 - 3 ปัญญา องค์หลักของการศึกษา และการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
 • ชุดที่ 4 วิถีชีวิต วิถีสังคม และการพัฒนา
 • ชุดที่ 5 - 6 การศึกษาต้องนำพาสังคมไอที และการศึกษามองหาบทบาทของพ่อแม่
 • ชุดที่ 7 หลักพุทธศาสนา จากวันสำคัญ และประเพณี
 • ชุดที่ 8 ชาวพุทธนั้นความรู้ฐานก็มั่น ความรู้ทันก็มี
 • ชุดที่ 9 การศึกษา คือชีวิต
 • ชุดที่ 10 ปรัชญาการศึกษา ฉบับง่าย โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ ปยุตฺโต
 • ชุดที่ 11 จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
 • Facebook watayodhaya

   ออนไลน์ 2 คน
   วันนี้ 43 คน
   เมื่อวานนี้ 93 คน
   เดือนนี้ 670 คน
   เดือนที่ผ่านมา 814 คน
   ทั้งหมด 31,962 คน
  เริ่มนับ 3 กันยายน 2558
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง
 • สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง
 • สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • กองงานพระธรรมทูต
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วัดอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 08 1946 5742 พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล (เจ้าอาวาส)
  พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์กลางรับสมัครครู สมัครเป็นครู สอนพิเศษ ติวเตอร์ กวดวิชา