ข้อควรทราบ
1. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามคอร์สปฏิบัติ คณะ/หน่วยงานที่เข้าปฏิบัติธรรม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. กรุณาติดต่อจองเพื่อมาปฏิบัติธรรมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน
เอกสารประกอบ (เชิญดาวโหลด)
   
 
   
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ชื่อหน่วยงาน: *
ผู้บริหาร:
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: *
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์: *
มือถือ: *
แฟกซ์:
เว็บไซต์:
เช่น http://www.watayodhaya.com
Facebook:
ผู้ประสานงาน: *
โทรศัพท์: *
อีเมล์: *
- กรุณาระบุ Email ที่ใช้ได้จริง เพราะข้อมูลการสมัครจะถูกส่งไปทางอีเมล์
- กรณีไม่มีอีเมล์ สมัครอีเมล์ใหม่ที่นี่ คลิกสมัคร Gmail
หรือ สมัคร Hotmail
ไลน์ ไอดี:
   
ประเภทผู้เข้าปฎิบัติธรรม
 
นักเรียน        
ประถม ระดับชั้น: 
จำนวน: คน
มัธยม ระดับชั้น: 
จำนวน: คน
นักศึกษา        
ระดับ: 
จำนวน: คน
ครูอาจารย์        
ระดับ: 
จำนวน: คน
เจ้าหน้าที่        
ระดับ: 
จำนวน: คน
บุคลากร        
ระดับ: 
จำนวน: คน
พนักงาน        
ระดับ: 
จำนวน: คน
อื่นๆ  
ระบุ: 
 
โครงการ
 
ชื่อโครงการของหน่วยงาน:
 
วันที่อบรม
 
- ดูข้อมูลตารางอบรมก่อนเลือกวันอบรม(เฉพาะหน่วยงานที่ต้องการอบรมที่มจร.วังน้อย)
  ดูตารางอบรมที่นี่
- หน่วยงานอื่น สามารถเลือกวันอบรมได้เลย
** กรุณาดูข้อมูลตารางกิจกรรมของวัดก่อนเลือกวันปฏิบัติธรรม (ดูตารางกิจกรรมของวัดด้านบน)
อบรมวันที่: เดือน ปี
ถึงวันที่: เดือน ปี
เวลาในการอบรม; เช่น 09.00 - 16.00 น.
รวมระยะเวลาตามหลักสูตร: วัน
     
จำนวนพระวิทยากรที่ต้องการ
 
จำนวน: รูป
 
ระยะเวลาตามหลักสูตร
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน
   
 
รูปแบบการปฏิบัติธรรม
 
  นิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ไปสอนกรรมฐานภายนอก
  หลักสูตรปฏิบัติธรรม นุ่งขาวห่มขาว ถือศีล ๘ ปิดวาจา
  หลักสูตรปฏิบัติธรรม นุ่งห่มสุภาพ ถือศีล ๕
  หลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่ นุ่งห่มสุภาพ ถือศีล ๕ สอดแทรกกิจกรรม
  หลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน นุ่งห่มสุภาพ ถือศีล ๕ สอดแทรกกิจกรรม
  อื่นๆ ระบุ
 
ข้อมูลการบรรยายที่ต้องการให้เพิ่มเติมจากการปฏิบัติธรรม
 
หัวข้อบรรยาย 1:
หัวข้อบรรยาย 2:
หัวข้อบรรยาย 3:
หัวข้อบรรยาย 4:
หัวข้อบรรยาย 5:
   
วัถุประสงค์ในการปฏิบัติธรรม
 
วัตถุประสงค์:
ขึ้นบรรทัดใหม่กด Shift+Enter
   
พระวิปัสสนาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน (หากทราบ)
 
ชื่อ:
อีเมล์:
โทรศัพท์:
   
 
 
 

การศึกษาพุทธปัญญา
พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต)

 • ชุดที่ 1 -2 หลักการศึกษา และปัญญา องค์หลักของการศึกษา
 • ชุดที่ 2 - 3 ปัญญา องค์หลักของการศึกษา และการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
 • ชุดที่ 4 วิถีชีวิต วิถีสังคม และการพัฒนา
 • ชุดที่ 5 - 6 การศึกษาต้องนำพาสังคมไอที และการศึกษามองหาบทบาทของพ่อแม่
 • ชุดที่ 7 หลักพุทธศาสนา จากวันสำคัญ และประเพณี
 • ชุดที่ 8 ชาวพุทธนั้นความรู้ฐานก็มั่น ความรู้ทันก็มี
 • ชุดที่ 9 การศึกษา คือชีวิต
 • ชุดที่ 10 ปรัชญาการศึกษา ฉบับง่าย โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ ปยุตฺโต
 • ชุดที่ 11 จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
 • Facebook watayodhaya

   ออนไลน์ 2 คน
   วันนี้ 43 คน
   เมื่อวานนี้ 93 คน
   เดือนนี้ 670 คน
   เดือนที่ผ่านมา 814 คน
   ทั้งหมด 31,962 คน
  เริ่มนับ 3 กันยายน 2558
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง
 • สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง
 • สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • กองงานพระธรรมทูต
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วัดอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 08 1946 5742 พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล (เจ้าอาวาส)
  พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์กลางรับสมัครครู สมัครเป็นครู สอนพิเศษ ติวเตอร์ กวดวิชา