สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตทุกเรื่อง

ประสบปัญหา มีความทุกข์ยากต่าง ๆ  ในชีวิต เช่น เครียด เศร้า เหงา  อกหัก อยากตาย ตกงาน ไม่มีกิน สิ้นหวัง หนี้สินรุงรัง ธุรกิจเจ๊ง ชีวิตล้มเหลว ติดยา ลูกเกเร คู่ครองนอกใจ  แฟนมีกิ๊ก มีปัญหาชีวิต มีปัญหาครอบครัว ฯลฯ พุทธธรรมคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มีแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้เสมอ พระธรรมของพระพุทธองค์เป็นโอสถชั้นเลิศ ต้องการนำพระธรรมจัดการชีวิตให้ดีและมีความสุข ปรึกษาฟรีที่สายด่วนชาวพุทธ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา

กรมธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา พระนครศรีอยุธยา

กรมอุตุนิยมวิทยา พระนครศรีอยุธยา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ทั้งหมด 38 รายการ 1 / 2
 
 
 

การศึกษาพุทธปัญญา
พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต)

 • ชุดที่ 1 -2 หลักการศึกษา และปัญญา องค์หลักของการศึกษา
 • ชุดที่ 2 - 3 ปัญญา องค์หลักของการศึกษา และการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
 • ชุดที่ 4 วิถีชีวิต วิถีสังคม และการพัฒนา
 • ชุดที่ 5 - 6 การศึกษาต้องนำพาสังคมไอที และการศึกษามองหาบทบาทของพ่อแม่
 • ชุดที่ 7 หลักพุทธศาสนา จากวันสำคัญ และประเพณี
 • ชุดที่ 8 ชาวพุทธนั้นความรู้ฐานก็มั่น ความรู้ทันก็มี
 • ชุดที่ 9 การศึกษา คือชีวิต
 • ชุดที่ 10 ปรัชญาการศึกษา ฉบับง่าย โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ ปยุตฺโต
 • ชุดที่ 11 จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
 • Facebook watayodhaya

   ออนไลน์ 2 คน
   วันนี้ 43 คน
   เมื่อวานนี้ 93 คน
   เดือนนี้ 670 คน
   เดือนที่ผ่านมา 814 คน
   ทั้งหมด 31,962 คน
  เริ่มนับ 3 กันยายน 2558
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง
 • สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง
 • สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • กองงานพระธรรมทูต
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วัดอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 08 1946 5742 พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล (เจ้าอาวาส)
  พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์กลางรับสมัครครู สมัครเป็นครู สอนพิเศษ ติวเตอร์ กวดวิชา